Welkom

Veel Nederlandse organisaties en commissies hebben relaties met kerken en organisaties in Oost-Europa en verlenen hulp waar materiële, maatschappelijke en geestelijke nood is. Vaak kent men elkaar niet en wordt er langs elkaar heen gewerkt.  Daarom heeft CPOE in 2012 een platform opgericht. Het Christelijk Platform Oost-Europa wil een marktplaats zijn voor alle christelijke organisaties die op enige wijze werken in Oost-Europa. Daar in staat centraal; elkaar ontmoeten, kennis en informatie uitwisselen en waar zinvol concreet samenwerken, zowel in Nederland als in Oost-Europa. Doel is de versterking van alle vormen van samenwerking die de opbouw van gezin, kerk en maatschappij nastreven, in Oost en West, vanuit christelijk perspectief. Om dat te realiseren organiseert het CPOE conferenties voor ontmoeting en uitwisseling, worden themanetwerken ondersteund op een aantal deelgebieden en wordt ook via website en nieuwsbrieven informatie uitgewisseld.

Jacob Vossestein